Anayasa hukuku

Türkiye Büyük Millet Meclisi Nasıl Ne Zaman Kuruldu?

Türkiye Büyük Millet Meclisi Nasıl Ne Zaman Kuruldu? Heyeti Temsiliye Başkanı olarak, Atatürk, İstanbul’un işgalinden 3 gün sonra, 19 Mart 1920 de, Anadolu’daki bütün komutanlıklara, valiliklere bir genelge yollayarak, tam yetkiye sahip yeni bir Meclisin Ankara’da toplanabilmesi için, yürürlükte bulunan seçim kanuna göre seçimlerin on beş gün sürede yapılmasını istemiştir. Türkiye Büyük Millet Meclisi, 23 […]

Özgürlük Nedir?

Özgürlük Nedir? Hak ve özgürlük ya da hürriyet, çoğu kez aynı anlamda kullanılır. Özgürlük, insanın insan olduğu için sahip olduğu serbestçe hareket etme gücüdür. Hak ve özgürlüklerin tümüne «kamu özgürlükleri» yahut «kamu hürriyetleri» veya «insan hakları» da denilir. Bunlar geniş kapsamlı deyimlerdir; bireysel hak ve özgürlüklerden başlayıp, sosyal ve iktisadi haklara varan uzun bir gelişim […]

Anayasa Hukukuna Göre Egemenliğin Kullanılması Nedir?

Anayasa Hukukuna Göre Egemenliğin Kullanılması Nedir? Egemenliğim kullanılması kavramı, gevletin üstün emretme ayrıcalığına egemenlik denir. Devlette egemenliğin sahibi kimdir? Yönetenler, yönetme gücünü nereden alırlar? Bu, anayasa hukukunun en önemli sorunlarından biridir. Egemenliğin kaynağını açıklayan kuramlar, başlıca iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri tanrısal, diğeri de demokratik kuramlardır. Bunların en eski olanı, egemenliğin kaynağını Tanrıda gören kuramdır. […]