Özgürlük Nedir?

Özgürlük Nedir? Hak ve özgürlük ya da hürriyet, çoğu kez aynı anlamda kullanılır. Özgürlük, insanın insan olduğu için sahip olduğu serbestçe hareket etme gücüdür. Hak ve özgürlüklerin tümüne «kamu özgürlükleri» yahut «kamu hürriyetleri» veya «insan hakları» da denilir. Bunlar geniş kapsamlı deyimlerdir; bireysel hak ve özgürlüklerden başlayıp, sosyal ve iktisadi haklara varan uzun bir gelişim çizgisi izler.

Kamu özgürlükleri, tarihin her döneminde ve her toplumda aynı olmamıştır; devamlı gelişme halindedir;aynı adlar kullanılsa bile, içerikleri değişiktir. Herkesin istediğini yapabileceği, serbest hareket edebileceği bir alan vardır. Bu alan ne kadar geniş olursa, siyasal açıdan rejim, o kadar «liberal», ne kadar dar olursa, o kadar «otoriter» olur. Totaliter rejimlerde, serbest hareket etme alanı yok denecek kadar azdır yada hiç yoktur.

Kişilerin hak ve özgürlüklerinin korunması ve güvenlik altına alınması, Anayasa hukukunun önemli ve güç sorunlarındandır. Kamu özgürlükleri, çoğulcu demokrasi içinde gelişmiş ve özellikle, 19. yüzyıl başlarında belli bir yapıya kavuşmuş ve belli bir düzeye ulaşmıştır. Kamu özgürlükleri, çoğulcu demokrasi içinde gelişmesini sürdürürken, 19. yüzyılda Marksizm yeni bir özgürlük anlayışı getirmiştir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.