anyon nedir?

İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız

İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız. İyon Nedir? Atomların negatif veya pozitif elektrik yükü, elektron alması yada vermesi durumuna iyon denir. Atomlar kararlı hale gelebilmek için elektron alır veya elektron verirler. Bu duruma iyon denir. Anyon nedir? Atomların iyon olduklarında, elektron alması durumunda, negatif “-” yükle yüklenmiş durumlarına anyon denir OH– (1 elektron almış atom […]