İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız

İyon anyon ve katyon kavramlarını açıklayınız.

İyon Nedir?

Atomların negatif veya pozitif elektrik yükü, elektron alması yada vermesi durumuna iyon denir. Atomlar kararlı hale gelebilmek için elektron alır veya elektron verirler. Bu duruma iyon denir.

Anyon nedir?

Atomların iyon olduklarında, elektron alması durumunda, negatif “-” yükle yüklenmiş durumlarına anyon denir

OH (1 elektron almış atom grubu)

Katyon nedir?

Atom veya atom grupları, elektron verdikleri durumlarda “+” pozitif yükle yüklenmiş durumlarında katyon oluştururlar.

H+ (1 elektron vermiş atom)

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. iyon + veya eksi yıklü atom veya atom parçacıklarına denir katyon pozitif anyon negatif kısa ve net

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.