Babilliler

Mezopotamya Uygarlıkları Kısaca

Mezopotamya Uygarlıkları Kısaca, Mezopotamya uygarlıklarının, Anadolu uygarlıkları ile yakından ilişkisi vardır. Mezopotamya, Dicle ve Fırat ırmaklarının arasında, kuzeyde Toroslardan, güneyde Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgedir. Dicle ve Fırat ırmakları tarafından sulanan bereketli topraklarda geçmişte çeşitli devletler kurulmuştu. Bunların en önemlileri Sümerler, Babilliler ve Asurlulardır. Sümerler Mezopotamya, da ilk şehir devletlerini kurmuşlardır. MÖ 3500 başlarında kurulan […]