Mezopotamya Uygarlıkları Kısaca

Mezopotamya Uygarlıkları Kısaca, Mezopotamya uygarlıklarının, Anadolu uygarlıkları ile yakından ilişkisi vardır. Mezopotamya, Dicle ve Fırat ırmaklarının arasında, kuzeyde Toroslardan, güneyde Basra Körfezi’ne kadar uzanan bölgedir. Dicle ve Fırat ırmakları tarafından sulanan bereketli topraklarda geçmişte çeşitli devletler kurulmuştu. Bunların en önemlileri Sümerler, Babilliler ve Asurlulardır.

Sümerler

Mezopotamya, da ilk şehir devletlerini kurmuşlardır. MÖ 3500 başlarında kurulan Ur Uruk, Lagaş ve Eridu gibi siteler (kentler) bu devletlerden bazılarıdır. Bu kentler arasında ekonomik ve siyasal nedenlerle sık sık savaşlar yapılmıştır. M.Ö. 2000 yıllarında yıkılmışlardır. Sümerler, yerleştikleri yerlere sulama sistemi, kanallar ve barajlar yaptılar ve sulamaya dayalı bir tarım geliştirdiler. Tarihte ilk kez çivi yazısını kullanarak insanlığa ve bilimin gelişmesine büyük bir hizmette bulunmuşlardır.

Babilliler

M.Ö. 2000 yılında Mezopotamya’da çok büyük ve çok teşkilatlı bir devlet kurdular. En büyük kralı Hammurabi’dir. Hammurabi, Mezopotamya’da siyasi birlik kurmayı başarmış, zaptettiği şehirlere iyi yetişmiş valiler göndererek iyi bir yönetici olduğunu göstermiştir. “Hammurabi Kanunları” ile kanun yapıcı olarak ün salmıştır.

Asurlular

Daha çok tüccar bir kavim görünümündedir. Asurluların MÖ 1900-1700 yılları arasında Anadolu’da pek çok pazar yeri kurduğu bilinir. Anadolu’ya çivi yazısını getirenler Asurlu tüccarlar olmuştur. Âsurlular M.Ö. 61 2 yılında yıkılmıştır.

Sümerlerde siteler, rahip krallarca yönetilirdi. Babil ve Asurlularda ise yönetimin başında, aynı zamanda en yüksek rahip görevine de sahip olan kral bulunurdu.

Mezopotamya dinleri çok tanrılı bir inanca sahipti. Bu tanrılar için irili ufaklı tapınaklar yapılmıştı. Mezopotamya devletleri çivi yazısı kullanıyordu. Gılgamış Destanı o dönemin en ünlü destanıdır. Hammurabi Kanunları, Mezopotamya’da yaratılan tarihin en eski ve en iyi korunmuş yazılı kanunlarındandır. Bu kanunlar, bütün çevre devletleri üzerinde etkili olmuştur.

Sümerler zaman ölçmeyi öğrenmişler, bir saati 60 dakikaya, dakikayı da 60 saniyeye bölmüşlerdir. Geceyle gündüzü ikişer saate, haftayı 7 güne, yılı ise 12 aya ayırmışlardır. Astronomideki temeli Mezopotamyalılar atmıştır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. kim hazırladıysa çok teşekkürler bu önemli bilgiler sayesinde sınavdan yüksek aldım

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.