barış

Savaşın ve Barışın Toplum Üzerinde Etkileri Nelerdir?

Savaşın ve Barışın Toplum Üzerinde Etkileri Nelerdir? Savaşın Toplum Üzerinde Yaptığı olumsuz Etki Savaşın toplum ve çevre üzerinde yıpratıcı ve yok etkisi büyüktür. Savaş insan yaşamına ve çevreye büyük bir zarar verir. Savaşları önlemek için devletler ve toplumlar tarafından gerekli önlemlerin alınması gerekir. Savaş kısaca şöyle tanımlayabiliriz. Ülkeler, bloklar arasında veya bir ülke içindeki gruplar […]