batıl inançlar

Batıl inançların zararları nelerdir? Anlatınız.

Batıl inançların zararları nelerdir? Anlatınız. Allah’ın Resulünün bize bildirdiği, dinde olmayıp sonradan çeşitli şekillerde katılan unsurlara batıl inanç hurafe denir. Bunlar dine ait olmadığı gibi dindenmiş gibi sanılır. Bu batıl inançların zararları: Bu inanışlar, insanları çarpık mantık ve ilişkiler ağı içine alır. Zihinleri bulandırır. Fertler doğruyu yanlışı ayırt edemezler. Batıl inançların ortak ve en temel […]