Büyük İskender

Büyük İskender Hayatı

Makedonya kralı (Pella [Makedonya], İ.Ö. 356-Babil, İ.Ö. 323). Makedonya kralı Philippos II ile Olympias’ın oğlu olan İskender, İ.Ö. 343’te hocası Aristoteles’ten bilim, coğrafya, tarih, vb. konularda ders aldı, ama onun siyasal düşüncelerini hiçbir za­man benimsemedi. Genç İskender Trakyalılar ve İlliryalılara karşı yapı­lan seferler sırasında askerlik sana­tını öğrendi, ayrıca Khaironeia sava­şına katıldı.