canlılar

Canlıları Sınıflandıralım

Binlerce yıldır insanlar, canlıları çeşitli özelliklerine göre sınıflandırmaya çalışmıştır. Eski dönemlerde yaşayan insanlar hayvanlar için karada, suda ve havada yaşayanlar; bitkiler için ise otlar, çalılar ve ağaçlar olmak üzere basit olarak sınıflamalar yapmışlardır. Bilimsel çalışmalar hız kazanıp, farklı yöntem ve teknolojiler geliştirildikçe bilim insanları ilk olarak canlıları, bitkiler ve hayvanlar olmak üzere iki gruba ayırmışlardır. Ancak yıllar geçtikçe yeni […]