çevre sorunu

Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek

Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek İnternet, ansiklopedi, gazete haberleri, fon kartonu, yapıştırıcı, konu ile ilgili görseller Proje Basamakları 1- İnternet, ansiklopedi, dergi ve gazetelerden yakın çevrenizde yaşanan çevre sorunlarının neler olduğunu araştırınız. Araştırma konunuzu destekleyen resim, şekil, grafik vb.ni de hazırlayınız. 2- Yaşanan çevre sorunlarından birini belirleyiniz. Örnek konu: Tarım alanlarının kimyasal maddelerle kirlenmesi. […]