Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek

Yakın çevremizdeki çevre sorunlarından birine yönelik çözüm projesi geliştirmek İnternet, ansiklopedi, gazete haberleri, fon kartonu, yapıştırıcı, konu ile ilgili görseller

Proje Basamakları

1- İnternet, ansiklopedi, dergi ve gazetelerden yakın çevrenizde yaşanan çevre sorunlarının neler olduğunu araştırınız. Araştırma konunuzu destekleyen resim, şekil, grafik vb.ni de hazırlayınız.

2- Yaşanan çevre sorunlarından birini belirleyiniz. Örnek konu: Tarım alanlarının kimyasal maddelerle kirlenmesi.

3- Soruna yönelik çözüm önerilerinizi belirleyiniz. Örnek çözüm önerisi: Kimyasal madde  kullanımının özel izinlerle yapılması.

4- Çözümünüz için çalışma basamaklarınızı belirleyiniz.

5- Belirlediğiniz sorun, çözüm ve çalışma basamaklarını bir poster hazırlayarak tanıtınız. Bu projeyi farklı sorun, çözüm önerisi, çalışma basamakları ve sunuş yöntemi ile de hazırlayabilirsiniz.

Proje

Biz burada genel olarak olabilecek bütün çevre sorunlarını ele alacağız. Siz proje isteğinize göre içlerinden birini alabilir, diğer çevre sorunları hakkında 1. şıkta istenen genel bilgiyi yazabilirsiniz.

Teknolojinin çok ilerlediği sanayileşmenin hale hızla arttığı günümüz dünyasında, en önemli olan, o önem kadar üzerinde durulmayan, çevre sorunları ve doğanın tahrip olmasıdır. Çevre kirliliği, insanların en büyük endişesi olmuştur. Ülkemizde de dünyanın bir parçası olarak sanayileşme ile birlikte çevre sorunları ortaya çıkmış, ülkeler sanayileşeme kendileri ülkelerini kirletmeseler dahi çevre sorunları küreseldir. Bütün ülkeleri etkilemektedir. Ülkemizde belli başı çevre sorunları: sağlıksız kentleşme, hava kirliliği, su kirliliği, toprak kirliliği, gürültü, erozyon sayılabilir.

Hava Kirliliği Çevre Sorunu

Atmosferin dünyaya yakın kısmında biriken, duman, toz, gaz gibi maddelerin insanların ve diğer canlıların sağlığını tehlike sokacak hale gelmesinde hava kirliliği denir. Hava kirliliğine sebep olarak, sanayileşme, motorlu taşıtlar, kentleşme, kömürin ısınmak için elektrik üretimi için kullanılması, fabrika bacalarına yeterli filtrelemenin yapılmaması gösterilebilir.

Ülkemizde hava kirliliği, sanayi bölgelerinde ve büyük şehirlerde önemli bir problemdir. Kentlerde ısınmaya yönelik kullanılan, petrol ürünleri, linyit kömürü, odun gibi yakıtlar havayı zehirlemektedir. Kentleşme ile yoğun motorlu taşıtların kullanımı, hava kirliliğini arttırmaktadır.

Kirli hava, bütün insanlar için büyük risk oluşturmakta, akciğer kanseri, bronşit, alerji, nefes darlığı gibi bir çok rahatsızlığın ortaya çıkmasına sebep olmaktadır.

hava kirliliği sonuçları

Hava Kirliliği Sonucu nefes alınamaz bir dünya olur.

kentsel hava kirliliği

Kentlerde ısınma için kullanılan yakıtlar hava kirliliğine sebep olur.

motorlu araçların havayı kirletmesi

Motorlu araçların eksozlarından çıkan gazlar hava kirliliğine sebep olur.

fabrika bacalarının havayı kirletmesi

Fabrika bacalarından çıkan gazlar havayı kirletir.

Hava Kirliliği Soruna yönelik çözüm önerileri

1 – Yeşil alanlar arttırılmalı, ormanların tahrip edilmemeli, tahrip edilen orman bitki örtüsü yerine tekrar yenileri ekilerek, yeşil ormak birki örtüsü korunmalı.

2- Kalitesiz havayı çok kirleten, linyit, petrol gibi ürünlerin ısınma için kullanımı enegellenmeli, doğalgaz dönüşümü yapılan yerlerde yasaklanmalıdır.

3- Enerji ve ısınma için altenetif enerji, jeotermal, güneş, rüzgar gibi enerji çalışmları hızlandırılmalı, bunların kullanımı arttırılmalıdır.

4- Enerjini etkin ve bilinçli kullanım, bilinci arttırılmalı, sürekli bu yönde çalışmların devam etmesi gerekmekte, enerji tasarrufu bilinci oluşturulmalıdır.

5-  Sanayi fabrika bacalarına filtre takılmalı, bu yöndeki filtre kullanmayanlar için yaptırımlar arttırılmalı, bu denetimler sıklaştırılmalıdır.

6- Motorlu taşıtların daha az kullanılması için, toplu ulaşım araçları kullanımı özendirilmeli, toplu ulaşım araçlarını havayı daha az kirleten yakıt tipli araçlardan seçilmeli ve gerekiyorsa bunlara filtre takılmalıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.