destan

Türklere ait destanlardan hangilerini biliyorsunuz? Sizce konusu en ilginç olanı hangisi?

Konusu en ilginç olan Uygurların türeyiş destanıdır. Bozkurttan türediklerine inanmaktadırlar. Aşağıda bazı Türk Destanlarından örnekler vereceğim. 1. Altay – Yakut:  Yaradılış Destanı Bu destanında anlatılan dünya yaratılış şöyle; her yer sularla kaplıdır. Tanrı Ülgen, kuş şeklinde uçar konacak yer bulamaz. Gökten gelen bir sesle sudan çıkan bir taşa konar. Burada yerin ve göğün yaratılması gerektiğini […]