Türklere ait destanlardan hangilerini biliyorsunuz? Sizce konusu en ilginç olanı hangisi?

Konusu en ilginç olan Uygurların türeyiş destanıdır. Bozkurttan türediklerine inanmaktadırlar.

Aşağıda bazı Türk Destanlarından örnekler vereceğim.

1. Altay – Yakut: 

Yaradılış Destanı

Bu destanında anlatılan dünya yaratılış şöyle; her yer sularla kaplıdır. Tanrı Ülgen, kuş şeklinde uçar konacak yer bulamaz. Gökten gelen bir sesle sudan çıkan bir taşa konar. Burada yerin ve göğün yaratılması gerektiğini düşünür. Dişi ruh Ak Ana, yardımıyla, Ülgen yeri ve göğü yaratmıştır.Sonra dünya dengesi için, alttan desteklesin diye, üç balık yaratmış. İnsanın Yaratılışı Ülgen yine suyun üzerinde uçarken bir balçığın insan olmasını ister ve o balçık insan olur.

2. Sakalar Dönemi: a. Alp Er Tunga Destanı b.şu Destanı

3. Hun Dönemi: Oğuz Kağan Destanı

4. Köktürk Dönemi 

a. Bozkurt Destanı

Bu destana göre bir savaşta Türkler kaybeder. Herkes öldürülür. Sadece bir yaralı Türk kalır. Bu yaralı Türk bir bozkurt tarafından bakılır, beslenir, iyileştirilir. Göktürkler bu dişi kurttan tekrar türerler. Bu inanışı anlatan destan bozkurt destanıdır.

b.Ergenekon Destanı

Savaşta kaybeden Türkler Ergenekon adlı bir böl­gede dört yüz yıl yaşadılar. Za­manla çoğalıp buraya sığmaz olunca, çevrelerindeki demir­den dağı eriterek kendilerine yol açmışlardır.

Türkler Ergenekon’dan 21 Mart’ta çıktıkları için her yıl bu günü bayram yaptılar. 21 Mart bayramında bir demir parçasını kızdırırlar, önce Hakan daha sonra beyler demiri örsün üstüne koyup döverler.

5.Uygur Dönemi

a. Türeyiş Destanı

Uygur hakanı kızlarını insanlarla evlendirmeyip, bir kuleye götürür. Oraya tanrı kurt suretinde gelir ve kızlarla evlenir. Bu evlilik sonucunda “Dokuz Oğuz” ve “On Uygur” boyları meydana gelir. Bu hikayenin anlatıldığı destandır.

b. Göç Destanı

Tanrı tarafından cezalandırılan Uygurlar, açlık kuraklık sebebiyle anavatanlarından göç etmek zorunda kalırlar. Bu konunun anlatıldığı destan göç destanıdır.

İslamiyetin Kabulunden Sonraki Türk Destanları :

1. Karahanlı Dönemi: Satuk Buğra Han Destanı

2. Kazak-Kırgız Kültür Dâiresi: Manas Destanı

Kırgız Türklerinden Manas’ın kahramanlıklarının anlatıldığı, 11000 dizelik bir destandır.

3. Türk-Moğol Kültür Dâiresi: Cengiz-name

4.Tatar-Kırım: Timur ve Edige Destanları

5.Selçuklu-Beylikler ve Osmanlı Dönemleri: a. Seyid Battal Gazi Destanı, b. Danişmend Gazi Destanı, c.Köroğlu Destanı

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. abi çok güzel yaa 🙂 abi çok iyi yaaa tüm ev ödevlerimi hep burda yapıyorum gerçekten 6.sınıflar için iyi bir şey:):D

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.