Din

Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.)’ın peygamberlerine bildirdiği İlahî kurallar, emir ve yasaklar din olarak adlandırılır. Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlık birer dindir. Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen son din ise İslamiyettir. Bu dinin ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş […]