Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz?

Din anlayışı ifadesinden ne anlıyorsunuz? Yüce Allah tarih boyunca insanları doğru yola iletmek, onları karanlıklardan aydınlığa ulaştırmak amacıyla peygamberler göndermiştir. Allah (c.c.)’ın peygamberlerine bildirdiği İlahî kurallar, emir ve yasaklar din olarak adlandırılır. Örneğin Yahudilik ve Hristiyanlık birer dindir. Allah tarafından insanları doğru yola iletmek amacıyla gönderilen son din ise İslamiyettir. Bu dinin ilkeleri Allah tarafından belirlenmiş ve Kur’an-ı Kerim’de açıklanmıştır. İnanç ve ibadetle ilgili konular, helaller ve haramlar açıkça ortaya konulmuştur. Dolayısıyla İslam dininin temel ilkelerinin değişmesi kesinlikle mümkün değildir. Ancak insanların dini algılama, yorumlama biçimleri kişiden kişiye, dönemden döneme değişiklik gösterebilir. Nitekim İslam tarihi boyunca farklı ülkelerde, değişik kültürel ortamlarda ve farklı coğrafi şartlarda yaşayan Müslüman âlimler kendilerine özgü dinî yorumlar geliştirmişlerdir. İnsanların kişisel farklılıkları, aldıkları eğitim, olaylara bakış açısı, kavrayışları, kültürel özellikleri vb. unsurlar farklı din anlayışlarının ortaya çıkmasında etkili olmuştur.

İslam’a göre insanlar bir dine inanıp inanmamaya kendi özgür iradeleriyle karar verirler. İnanç ve düşüncelerini özgür bir şekilde ifade edebilirler. İnanç konusunda kimseye baskı yapılamaz.Yüce kitabımız Kur’an-ı Kerim’de “Dinde zorlama yoktur…”(Bakara suresi, 256. ayet.) buyrularak bu durum açıkça ifade edilir. Ancak din ve din anlayışını birbirinden farklı görmek gerekir. İnsanlar tarafından yapılan yorumlar dinin kendisi gibi algılanmamalıdır. Çünkü din ve din anlayışı birbirinden farklıdır.

Son din İslamiyet, son peygamber ise âlemlere rahmet olarak gönderilen Hz. Muhammed’dir. Dolayısıyla Hz. Muhammed’le birlikte vahiy süreci son bulmuştur. Peygamberimize vahiy yoluyla bildirilen İlahî ilkeler Kur’an-ı Kerim’de bir araya getirilmiştir. Her insan Kur’an’ı kendi bilgi birikimi çerçevesinde okuyabilir, onun ayet ve öğütlerini anlayabilir. Ancak hiçbir Müslüman, kendi din anlayışını dinin önüne geçirmemelidir. Din ile din anlayışı birbirinden ayrı tutulmalıdır. Din anlayışının, dinî ilkelerin yorumundan ibaret olduğu herkes tarafından iyi bilinmelidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.