diriliş

Kıyamet ve yeniden diriliş nasıl gerçekleşecektir? Bilgi veriniz.

Kıyamet ve yeniden diriliş nasıl gerçekleşecektir? Bilgi veriniz. Bizim inancımız insanaların fani oldukları bir gün mutlaka ölecekleridir. Kuran’da “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”‘ buyrulmuştur. Bir gün bütün dünyanın sona ereceğine de kıyamet denir. İsrafil (a.s)’ın sura üflemesiyle dünya hayatı bitecektir. Bütün canlıların öleceği bu ana kıyamet […]