Kıyamet ve yeniden diriliş nasıl gerçekleşecektir? Bilgi veriniz.

Kıyamet ve yeniden diriliş nasıl gerçekleşecektir? Bilgi veriniz.

Bizim inancımız insanaların fani oldukları bir gün mutlaka ölecekleridir. Kuran’da “Yeryüzünde bulunan her canlı yok olacak. Ancak azamet ve ikram sahibi Rabb’inin zatı baki kalacak.”‘ buyrulmuştur. Bir gün bütün dünyanın sona ereceğine de kıyamet denir.

İsrafil (a.s)’ın sura üflemesiyle dünya hayatı bitecektir. Bütün canlıların öleceği bu ana kıyamet denir. Ayette, “Kıyamet vakti de gelecektir; bunda şüphe yoktur. Ve Allah kabirlerdeki kimseleri diriltip kaldıracaktır.”  haberi bize verilmektedir.

İkinci kez sura üflendiğinde insanlar yeniden dirilecektir. Dirilen insanlar mahşer yerine toplanacaklardır. Kur’an’a göre kıyamet mutlaka kopacak, dünyada yaşayan her insan da yeniden diriltilecektir. Bu son derece kesin bir gerçektir. Kur’an yeniden dirilişi bir ayette şöyle açıklar: “Gökten bere­ketli bir su indirdik, onunla bahçeler ve biçilecek taneler bitirdik. Kullara rızık olması için birbirine girmiş küme küme tomurcukları olan uzun boylu hurma ağaçları yetiştirdik. Ve o su ile ölü toprağa can verdik. İşte yeniden çıkış da böyledir.”‘ mealindeki ayetler bu gerçeğe işaret eder. Başka bir ayette ise Allah’ın ölüleri mutlaka dirilteceği şöyle vurgulanır: “Gökleri ve yeri yaratan, bunları yaratmakla yorulmayan Allah’ın, ölüleri diriltmeye de gücünün yete­ceğini düşünmezler mi? Evet o her şeye kadirdir

Kur’an-ı Kerim, çeşitli örnekler vererek yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeceğini insanlara açıkça anlatır. Bu konuda yağmurun yağması, bitkilerin yeşermesi, bir süre sonra yaprakların sararması, doğadaki yeşilliğin, canlılığın sona ermesi gibi örnekler üzerinde düşünülmesini ister. Doğadaki canlanmayı yeniden dirilişle mukayese eder. Hatta insanın kendi bedeninden bile somut örnekler vererek yeniden dirilişin mutlaka gerçekleşeğini vurgular. Kıyamet suresinde bu konuyla ilgili olarak “İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanır? Evet, bizim onun parmak uçlarını bile eski hâline getirmeye gücümüz yeter.”buyrularak bu gerçek dile getirilir.
Kıyametin zamanını sadece Yüce Allah bilir. Allah’tan başka hiç kimsenin kıyametin vaktini bilmesi mümkün değildir. “Sana kıyametin ne zaman gelip çatacağını soruyorlar. De ki: Onun ilmi ancak Rabb’imin katındadır. Onun vaktini ondan başkası açıklayamaz…” mealindeki ayet bu durumu açıkça ifade etmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.