egemenlik

Halk Egemenliği İlkesi Nedir?

Halk egemenliği ilkesi, Ulusal egemenlik ilkesinin karşısında, halk egemenliği ilkesi yer alır. Buna göre, egemenlik, somut bir kavram olan halkındır. Halk egemenliği ilkesine göre, halk, halkı oluşturan bireylerin toplamıdır, bir sentezi (birleşimi) değildir. Halk egemenliği ilkesi, Amerika Birleşik Devletlerinin 1787 tarihli Anayasasında yer alan ve ötedenberi Anglo-Sakson ülkelerinde uygulanan ve 19. yüzyılın ortalarından sonra da, […]

Egemenliğin Kullanılma Biçimleri ve Demokrasi Çeşitleri Nelerdir?

Egemenliğin Kullanılma Biçimleri ve Demokrasi Çeşitleri Nelerdir? Egemenliğin kullanılma biçimleri, doğrudan demokrasi, temsili demokrasi ve yarı doğrudan demokrasi olmak üzere üç biçimde kullanılır. Doğrudan demokrasi nedir? Bu demokrasi sisteminde halk, doğrudan doğruya egemenliğini kullanır. Doğrudan demokrasi, ancak çok küçük siyasal topluluklarda görülebilir. Günümüzde, nüfusu büyük sayılara ulaşmış devletlerde, halkın egemenliğini doğrudan kullanması olanak dışıdır. Ancak, […]

Uygulamada Egemenlik İlkesi Nasıl Uygulanıyor?

Uygulamada Egemenlik İlkesi Nasıl Uygulanıyor? Uygulamada Egemenlik İlkesi, gerçekte hiç bir devlet, bu ilkelerden birini, tam ve bütün unsurlarıyla uygulayamamaktadır. Uygulamada, ister ulusal egemenlik, ister halk egemenliği ilkelerine dayanılsın, Anayasa hukuku açısından, her iki ilkenin doğurduğu sonuçlar birbirine yakındır. Ulusal egemenlik soyut, halk egemenliği ise, daha az soyut bir kavramdır. Her ikisinin de amacı, egemenliğin […]

Ulusal Egemenlik İlkesi Nedir?

Ulusal Egemenlik İlkesi Nedir? Egemenlik kavramının klâsik açıklamaları Rousseau’ya, bir anayasa ilkesi haline gelmesi de Fransız Devrimine aittir. 1789 devrimcilerinin amacı, klâsik deyimi ile egemenlik tacını, kralın başından alıp, ulusun başına koymak, istibdadın, haksız, temelsiz ve akıldışı olduğunu ilân etmek ve egemenliğin kaynağının toplumda olduğunu vurgulamaktı. Fransız Devriminin etkisi altında kalan Kıta Avrupasında, ulusal egemenlik, […]

Anayasa Hukukuna Göre Egemenliğin Kullanılması Nedir?

Anayasa Hukukuna Göre Egemenliğin Kullanılması Nedir? Egemenliğim kullanılması kavramı, gevletin üstün emretme ayrıcalığına egemenlik denir. Devlette egemenliğin sahibi kimdir? Yönetenler, yönetme gücünü nereden alırlar? Bu, anayasa hukukunun en önemli sorunlarından biridir. Egemenliğin kaynağını açıklayan kuramlar, başlıca iki kümede toplanabilir. Bunlardan biri tanrısal, diğeri de demokratik kuramlardır. Bunların en eski olanı, egemenliğin kaynağını Tanrıda gören kuramdır. […]

Millet Egemenliği ile Demokrasi Arasındaki İlişki Nedir?

Bu yazımızda Millet Egemenliği ile demokrasi arasındaki ilişkiyi açıklamaya çalışacağız. Bir önceki konumuzda ülkemizde demokrasinin temellerinin uygulanıp uygulanmadığını incelemiştik. Demokrasiden ne anlıyoruz, Demokrasi, yasama organının meclisin halkın oylarıyla, uzlaşma yoluyla değiştirildiği siyasi rejimdir. Bunun Gerçekleşebilmesi için millet egemenliğinin olması gerekiyor. Demokrasi olmadan millet egemenliği olmaz. Millet egemenliğini gerçekleştirmeden de demokrasiden söz etmek mümkün değildir. Demokrasi sorunlarına […]