enerjisi

Alternatif Enerji Kaynakları Nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Nedir? Çağımızda dünya enerji üretiminde en çok kullanılan kaynaklar kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgazın çevreye daha az zarar vermesinden dolayı enerji üretimindeki payı sürekli artarak devam etmektedir. Dünyanın en çok tüketilen enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada geçmişe göre kullanımı sürekli azalan maden kömürü ve üçündü sırada tüketimi ve […]