Alternatif Enerji Kaynakları Nedir?

Alternatif Enerji Kaynakları Nedir? Çağımızda dünya enerji üretiminde en çok kullanılan kaynaklar kömür, petrol, doğalgaz gibi yenilenemeyen enerji kaynaklarıdır. Özellikle doğalgazın çevreye daha az zarar vermesinden dolayı enerji üretimindeki payı sürekli artarak devam etmektedir. Dünyanın en çok tüketilen enerji kaynağı petroldür. İkinci sırada geçmişe göre kullanımı sürekli azalan maden kömürü ve üçündü sırada tüketimi ve üretimi hızla artan doğalgaz vardır. Dönem dönem belirli bir enerji kaynağı ön plana çıkmıştır. Bir zamanlar kömür ön plana çıkmış buharlı araçlarda da sürekli kullanılmış, kömürün yerini zamanla petrol geçmiş ve daha sonra doğalgaz daha fazla önem kazanmaya başlamıştır. Artık önümüzdeki senelerde alternatif enerji kaynakları değer kazanacak ön plana çıkacaktır.

Alternatif Enerji Kaynakları Nelerdir?

Güneş Enerjisi

Masrafsız ve temiz bir enerji kaynağı olan güneşin en önemli ve temel özelliği sınırsız ve bol olmasıdır. Kullanımı sürekli artan güneş enerjisinden daha önce ısı enerjisi olarak son zamanlarda ise ilerleyen teknoloji ile birlikte elektrik enerjisine çevrilerek her alanda fayda sağlanmaktadır. Güneş panelleri ve fotovoltaik pillerle azalan maliyetlerle elektrik enerjisi elde üretilmektedir. Güneş enerjisiyle çalışan hareket eden otomobiller icat edilmiştir. Fakat bu araçlar henüz tek kişilik ve çok sınırlı güce sahip araçlardır. Hızları 5 km/h geçemediğinden günlük kullanımda yer alamamışlardır. Güneş enerjisiyle faydalanılan bir diğer alanda güneş ocaklarıdır. Yemek pişirmek için kullanılan güneş ocakları son derece kullanışlıdır. Güneş ocakları orman tahribatını önlemeye yardımcı olacak kırsal bölgelerin sosyoekonomik kalkınmasına destek olacaktır.

Güneş enerjisinden yararlanılan diğer alanda sıcak su olaraktır. Örnek; İspanya ile Fransa arasındaki Pirene dağlarında kurulan güneş kollektörlerinden 320 C sıcaklık elde edilmektedir. Ülkemizde de yaygın olarak kullanılan evlerin çatısına monte edilen güneş panellerinden sıcak su elde edilmektedir. Güneş Enerjisinden en çok yararlanan ülkeler Avustralya, Japonya, İsrail ve ABD’dir. İsrail’de çok yaygın olarak kullanılan bu enerjiyle her yıl 300 bin ton petrole denk gelen enerji üretilmektedir. Bütün ülkeler güneş enerjisine bu kadar önem verse, dünyamız daha az kirlenen bir dünya olurdu.

Nükleer Enerji

Nükleer reaktörlerde atom çekirdeğinin parçalanması veya çekirdek kaynaşması esnasında açığa çıkan enerjiye nükleer enerji denir. Nükleer yakıtlar ise toryum ve uranyumdur. Bu maddelerden çok yüksek oranlarda elektrik enerjisi sağlanmaktadır. Örneğin 1 gram uranyumdan elde edilen enerji dört ton maden kömüründen elde edilen enerjiye karşılık gelmektedir. Bu enerji kaynağında en büyük sorun radyasyon tehlikesidir. Dünyada 31 ülkede 437 nükleer ünite ile elektrik üretimi sağlanmaktadır. Nükleer enerjinin ilk kullanımı 2. Dünya Savaşı’ndan sonra İngiltere’dir. Fransa’da 59 tane nükleer reaktör bulunmakta 80 milyonluk ülkede tüketilen elektriğin %73′ü nükleer enerjiden gelmektedir. Nükleer enerji sadece elektrik elde etmede değil tıpta ve sanayide kullanılan izotopların üretilmesinde, denizaltı ve gemilerin hareket ettirilmesinde kullanılmaktadır.

Hidrojen Enerjisi

Hidrojen güvenli ve kolay olarak taşınıp, her yerde kullanılabilen, temiz, ekonomik tükenmeyen bir yakıttır. Bütün bu sebeplerle 21. yüzyıla damgasını vuracak enerji hidrojen enerjidir. Atmosferde saf olarak bulunan hidrojen, oksijenle reaksiyona girdiğinde su meydana gelmektedir. Çevre sorunlarının sürekli artması ve fosil yakıtların tükeniyor ve tükenecek olması gibi nedenler hidrojen yakıtını ön plana çıkarmıştır. Motor yakıtı olarak, elektrik üretiminde, sanayide ve konutları ısıtmada hidrojen enerjisi kullanılabilir. Sıvı ve gaz şeklinde depolanarak uzun mesafelere taşınabilmektedir.

Biyoenerji

Doğal ürünlerden üretilen enerjidir. Biyokütle enerjisi olarak bilinen bu enerji türü, üretiminde organik maddelerin kullanıldığı enerjidir. Hayvan ve bitki atıklarından yararlanma yöntemidir.

Başlıca biyoenerji kaynakları şöyledir;

Odun (çeşitli ağaçlar)
Bazı yağlı tohumlu bitkiler (kolza, ayçiçeği, soya fasulyesi)
Elyaf bitkileri (kenevir, keten, sorgum v.b)
Karbonhidratlı bitkiler (buğday, patates, mısır, pancar v.b)
Bitkisel artıklar (sap, dal, saman, kabuk, kök v.b)
Sanayi atıkları
Hayvansal atıklar

Bazı organik bazlı atıkların oksiyensiz ortamdaki fermantasyonu (mayalanma) sonucu meydana çıkan kokusuz, renksiz, mavi bir renk alevle yanan gazdır. Biyogaz üretimi Çin ve Hindistan’da çok önemlidir. Çin’de İnsan ve hayvan atıklarının kullanıldığı 7000000 biyogaz üretim ünitesi vardır. Biyogaz enerjisi üretimi için bitkilerden de faydalanılır. Bitki atıkları olarak mısır, şeker kamışı, kauçuk ve kavak sayılır. Bu bitki atıklarındaki çürüme bazı yakıtların ortaya çıkmasına yol açar. Brezilya’da şeker ve mısır  kamışından alkol üretilmekte, bu üretilen alkol, motor yakıtı olarak kullanılmakta ve %20 oranında da petrole ilave edilmektedir.  Bazı yağlı tohum bitkilerinden(aspir, kolza, ayçiçeği gibi) elde edilen yağların bir katalizör eşliğinde alkol ile reaksiyonu sonucu ortaya çıkan yakıta biyodizel denir. Kızartma ve hayvansal yağlar da biyodizel hammaddesi niteliğindedir.

Jeotermal Enerji

Yerin derinliklerindeki ısının fay hatlarından sıcak su veya buhar olarak kendiliğinden ya da sondajlarla çıkartılmasıyla elde edilen enerjiye denir. Jeotermal Sıcak su kullanımı çok eski zamanlara kadar gitmektedir. Fakat modern kullanım anlamında ilk olarak İtalyanlar jeotermal enerjiyi kullanmışlardır. Dünya üzerindeki bu enerji kapasitesinin 7000 Megawatt seviyesinde olduğu tahmin edilmektedir. İzlanda’da 1943 yılından beri ev ve konutlarda ısıtma için jeotermal enerji kullanılmaktadır. Yeni Zelanda’da kağıt ve kereste sanayiinde, ABD’de sebze kurutma tesislerinde ısı kaynağı olarak jeotermal enerji kullanılmaktadır.

Rüzgar Enerjisi

Temiz ve tükenmeyen bir enerji kaynağı olan rüzgardan eski zamanlarda yel değirmeni olarak günümüzde ise modern türbinler vasıtası ile elektrik üretilmektedir. Yel değirmenleriyle elektrik üretimi ilk olarak 1890 yılında Danimarkalılar tarafından yapılmıştır.

Dalga Enerjisi

Denizlerde rüzgarların gücüyle oluşan dalgalardan enerji üretilmektedir.

Hidroelektrik Enerjisi

Akan suyun kinetik enerjisi türbinler ve jeneratörler sayesinde elektrik enerjisine dönüştürülür.

Gel-Git Enerjisi

Okyanuslardaki suyun yüksek olduğu ve alçak olduğu zamanlar arasındaki farktan doğan enerjidir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

  1. uzun olması çok iyi olmuş öğretmen uzun istemişti çok çok teşekkürler

  2. gerçekten çok işime yaradı her siteye baktım hepsi çokk uzun burası yine kısa ve öz olmuşm hazırlıyanın ellerine sağlıkkkkkkkkk
    😀

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.