Etkinlik

3.9. Etkinlik İslamiyet Yayılıyor Sorularına Cevaplar

Aşağıdaki tabloda, İslam tarihine ait bazı sorular verilmiştir. Soruları okuyarak cevaplarını karşılarındaki boşluklara yazınız. Müslümanların kazandığı ilk savaş hangisidir? Müslümanların kazandığı ilk savaş Bedir savaşıdır. Müslümanlar bedir kuyuları yakında Mekkeli müşrikler ile savaş olmuşlardır. Müslümanların sayısı 300 Mekkeli müşriklerin sayısı 1000 kadardır. Kur’an-ı Kerim, kimin zamanında kitap hâline getirilmiştir? Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında bir […]

2.5. Etkinlik Ağırlık ve Kütle Arasındaki Fark Cevapları

Aşağıdaki anlatımlardan doğru olanların baş tarafına “D”, yanlış olanlara “Y” harfi yazınız. Boş satırlara gerekçelerini belirtiniz. (D) 1. Jüpiter’in üzerindeki cisimlere uyguladığı kütle çekim kuvveti Dünya’nınkinden daha büyüktür. Çünkü: Jüpiter’in kütlesi Dünya’nın kütlesinden daha büyüktür. (Y) 2. Bir cismin ağırlığı bütün gezegenlerde aynıdır. Çünkü: Ağırlık bir cisme etki eden yer çekim kuvveti olduğu için gezegenlerin […]