3.9. Etkinlik İslamiyet Yayılıyor Sorularına Cevaplar

Aşağıdaki tabloda, İslam tarihine ait bazı sorular verilmiştir. Soruları okuyarak cevaplarını karşılarındaki boşluklara yazınız.

Müslümanların kazandığı ilk savaş hangisidir?

Müslümanların kazandığı ilk savaş Bedir savaşıdır. Müslümanlar bedir kuyuları yakında Mekkeli müşrikler ile savaş olmuşlardır. Müslümanların sayısı 300 Mekkeli müşriklerin sayısı 1000 kadardır.

Kur’an-ı Kerim, kimin zamanında kitap hâline getirilmiştir?

Kur’an-ı Kerim Hz. Ebu Bekir zamanında bir araya getirilerek kitap haline getirilmiştir.

Kur’an-ı Kerim, ne zaman çoğaltılarak İslam merkezlerine gönderilmiştir?

Hz. Ebu Bekir zamanında Kitap haline getirilen nüshadan 3. Halife Hz. Osman zamanında çoğaltılmıştır.

Hz. Osman döneminde Müslümanların savaştığı ilk Türk devleti hangisidir?

Müslümanların Türklerle ilk karşılaşması Hz. Osman döneminde Hazarlarla olmuş. Hazarlar Müslümanlarla savaşmışlardır.

Talaş Savaşı’nın Türkler açısından sonuçları nelerdir?

Türkler açısından en önemli sonucu, Abbasilere yardım eden Karluklular arasında İslam yayılmaya başlamıştır.

Türkler ne zaman bir İslam devletinin hizmetine girmişlerdir?

Abbasiler döneminde Talas savaşında İslam devletini destekleyen Türklere karşı sempati doğmuş Türkler İslam devletinde çeşitli görevler verilmiştir.

İslam devletinde Hz. Ömer, hangi düzenlemeleri yapmıştır?

Hz. Ömer dönemi İslam Devletinin en parlak olduğu dönemdir. Yaptığı düzenlemeler: Düzenli ordu kurdu, ordu divanı oluşturuldu, askerlere maaş bağlandı, devlet işleri için divan oluşturuldu, devlet hazinesi oluşturuldu, kadı sistemi oluşturuldu, hicri takvim uygulamaya koyuldu. Devlet örgütlenmesi tamamlanmıştır.

İslam dünyasındaki ilk bölünmeler, hangi olaydan sonra başlamıştır?

Hz.Osman’ın şehit edilmesi sebebiyle Hz. Aliye biat etmeyenler çıkmış ve Hz. Ali İle Hz. Ayşe savaşmış, bu savaşla müslümanlar arasında ayrılık tohumları atılmıştır.

Yukarıda verdiğiniz cevaplar doğrultusunda aşağıya kronolojik sıralama (tarih sıralaması) yapınız.

kronolojik sıralama

Kronolojik Sıralama Şu Şekilde

  1. Bedir savaşı
  2. Kuranı Kerim’in kitap haline getirilmesi Hz. Ebu Bekir dönemi
  3. Hz. Ömer Dönemi
  4. Kuranı Kerim’in çoğaltılması Hz. Osman
  5. Hazarlar Türklerle Müslümanların karşılaşması
  6. Hz. Ali dönemi ilk bölünmeler
  7. Talas savaşı
  8. Türkler İslam devletinde görev alıyorlar
Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Comments

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.