Faşizm

Faşizm Nedir? Kuruluşu ve Öğretisi

Faşim Nedir? İtalya’da 1922 yılında Mussolini tara­fından kurulan siyasal sistem. Faşizm terimi, geniş anlamıyla, ulus­çu doğrultuda diktatörlük kurmaya girişen öğretileri, hattâ şiddete yöne­len “gerici” siyasal tutumları belirtir. Faşizmin Kuruluşu Faşizm, Birinci Dünya savaşından sonra İtalya’da, ülkenin toplumsal bozukluklarla altüst olduğu bir sıra­da doğdu. O tarihlerde komünistle­rin geniş halk yığınları arasında et­kinlikleri artarken, parlamento siste­mi de […]

Almanya Faşizmi Nedir? Tarihi ve Özellikleri nelerdir?

Almanya Faşizmi Nedir? Tarihi ve Özellikleri nelerdir? Alman Faşizmi Tarihi Almanya, Birinci Dünya savaşından yenilerek, sömürgelerini kaybederek ve küçülerek çıkmıştır. Alman halkı ekonomik ve sosyal bunalım içindedir. Almanya, sadece toprak ve sömürge kaybetmekle kalmamış, ağır bir savaş tazminatı ödemeyi de kabul etmiştir. Savaştan sonra, 1919 da, yeni ve demokratik bir cumhuriyeti öngören Weimar Anayasası ile […]

İtalyan Faşizmi Nedir? Tarihi ve Özellikleri Nelerdir?

İtalyan Faşizmi Nedir? Tarihi ve Özellikleri Nelerdir? İtalyan Faşizmi Tarihsel gelişimi Birinci Dünya Savaşı ertesinde, çok ağır bir ekonomik ve sosyal bunalım içinde olan İtalya’da, faşist eylem, 1919 yılında başlamıştır. Eski bir sosyalist olan Mussolini, 1920 de kara gömlekliler adı altında tanınan, askeri düzende sivil savaş birlikleri kurarak eylemini başlatmıştır. 1922 de Roma üzerine yürüyen Mussolini, […]

Faşizm Nedir? Faşizmin Özellikleri Nelerdir?

Faşizm Nedir? Faşizmin Özellikleri Nelerdir? Faşizm, 1. Dünya Savaşından sonra meydana çıkmış olan, aşırı sağ  bir diktatörlüğe dayanan, çoğulcu demokrasiyi kabul etmeyen ve marksizme karşı çıkan siyasal rejimin adıdır. Faşizmin, 1. Dünya Savaşından sonra Avrupa’ya yayıldığı ve kapitalist sistem içinde oluştuğu görülür: İspanya’da Prima de Rivera ve Franko, İtalya’da Mussolini,  Almanya’da Hitler, Portekiz’de Salazar  bu […]