Göç Destanı

3.3. Etkinlik Kutsal Değerlerimiz Soruları ve Cevapları

1. Göç Destanı Türklerle ilgili hangi bilgileri vermektedir? Göç Destanı Uygur Türkleri dönemini anlatan bir destandır. Bu destanda Türklerin örf ve adetlerini bıraktıklarını, isimlerini dahi değiştirdiklerini, dinlerinde örf ve adetlerinde tamamen Çin etkisinde kaldıklarını anlatır. Destanda göçün sebebinin de bu olduğu söylenmektedir. 2. Yukarıdaki sözde bahsedilen durumun nedeni sizce neler olabilir? Türk hakanı Çin prensesini […]