Gravür

Mürşide İçmeli Hayatı ve Sanatı

Türk gravür sanatçısı (İstanbul, 1930). İlk ve orta öğrenimini yaptıktan son­ra, yetenekli öğrencilerin yetiştiril­mesi için Milli Eğitim Bakanlığı tara­fından Çapa Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak açılan resim seminerine katılan Mürşide İçmeli, resim konu­sundaki ilk derslerini Şeref Akdik, İl- hami Demirci, Nevide ve Kemal Gökaydın’dan aldı. Seminer çalışmala­rına son verilince, bir süre Bursa ve Konya kız öğretmen […]