Mürşide İçmeli Hayatı ve Sanatı

Türk gravür sanatçısı (İstanbul, 1930).

Mürşide İçmeliİlk ve orta öğrenimini yaptıktan son­ra, yetenekli öğrencilerin yetiştiril­mesi için Milli Eğitim Bakanlığı tara­fından Çapa Eğitim Enstitüsü’ne bağlı olarak açılan resim seminerine katılan Mürşide İçmeli, resim konu­sundaki ilk derslerini Şeref Akdik, İl- hami Demirci, Nevide ve Kemal Gökaydın’dan aldı. Seminer çalışmala­rına son verilince, bir süre Bursa ve Konya kız öğretmen okullarında okudu. 1950’de girdiği Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nü bitir­dikten sonra, 1953’te Afyon Lisesi resim-iş öğretmenliğine atandı. 1959’da Gazi Eğitim Enstitüsü Resim Bölümü için açılan asistanlık sınavı­nı kazandı ve bu okulun eğitim kad­rosunda görev aldı. Bir yıl sonra İs­panya hükümetinin verdiği sanat bursundan yararlanarak Madrid Gü­zel Sanatlar Akademisi’nde gravür çalışmalarını ilerletti; özellikle taş baskı tekniği üstünde bilgisini geliştirdi; Madrid ve Paris müzelerinde araştırmalar yaptı. 1962’de devlet bursu sınavını kazanarak gittiği Lon­dra’da, grafik sanatlara ilişkin çalışmalarını yoğunlaştırdı: Sanat ve Di­zayn Okulu’nda resimleme konu­sunda uzmanlık eğitimi gördü; ayrı­ca akşam kurslarında özgün baskı ça­lışmalarını ilerletti. 1965’te yurda dönünce, Gazi Eğitim Enstitüsü Resim İş Bölümü’nde öğretim üyeliği yaptı. Sonra Bilkent Üniversitesi Gü­zel Sanatlar ve Müzik Fakültesi Gra­fik Ana Sanat Dalı bölümü başkanlı­ğına atandı.

1966’dan bu yana çeşitli karma sergi­lere, devlet sergilerine katılan Mürşi­de İçmeli, ilk kişisel sergisini 1977’de Ankara’da açtı. Ayrıca Berlin, Nürn­berg, Leipzig, Tokyo, vb. yerlerde dü­zenlenen ikiyıldabir sergilerine, gra­vürleriyle katıldı. Bulgaristan, Al­manya ve Yugoslavya’da Çağdaş Türk Grafik Sanatı karma sergilerine yapıt verdi. 1973,1979 ve 1981 yılla­rında Devlet Resim ve Heykel sergile­rinde başarı ödülleri aldı. 1980’de Balkan Halkları Arasında Barış ve Dayanışma Bölgesi Sergisi’nde gra­fik dalı ödülüne değer görüldü. 1985’te 15. İskenderiye İkiyıldabir Sergisi’nde ikincilik ödülü, 1990’da Devlet Resim ve Heykel Yarışması’nda özgün baskı dalında birincilik ödülü aldı.

Sanatı

Kabartma ve gravür tekniğini, kendi­ne özgü bir anlayış içinde kullanan Mürşide İçmeli, Türkiye’de gravür sanatını, uluslararası ölçülere uygun bir teknikle yaygınlaştıran ve bu alanda çaba gösteren sanatçılardan biridir. Soyut-geometrik biçimler ile figür gruplarının oluşturduğu yığma beğenisi, birbirini bütünleyen öğeler halinde birçok gravürünün temel ya­pısını oluşturur. Renkli ve siyah-beyaz olarak hazırlanan bu gravürlerde teknik olgunluk, biçimsel sağlamlık her zaman ön planda gelir, foşiliği- nin başlıca göstergesi, özellikle siyah-beyaz gravürlerin karşıt tonla­rında ve siyahın etkileyici vurgusun­da ortaya çıkar. Yalınlık, boş ve dolu yüzeyler arasındaki uyum ve denge, çok az şeyle derin bir anlam yansıta- bilme gücü, Mürşide İçmeli’nin gravürlerine, kişisel ve özgün bir boyut katmıştır.

Yaşam, yeniden doğuş, yokoluş, top­rak ve diriliş, gravürlerinde çokça iş­lenen temalardır. Ancak o, bu tür te­maları çağdaş soyut gravür estetiği­nin gerekli kıldığı disiplin içinde, ko­nunun öyküsel yönünü geri plana iterek yansıtır. Başlıca yapıtları arasında şunlar sayılabilir: Kukla Kadın­lar, Maskeli Erkekler Boşlukta Dansedenler, Mavi Dünya, Uzay, Hayat Nü­vesi, Yaşama Övgü; Hiroşima; Diriliş; Dünyada Yanan Ateş.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.