Güneş enerjisi

Güneş enerjisinden nasıl yararlanabiliriz?

Güneş enerjisinden nasıl yararlanabiliriz? Dünyadaki enerjinin kaynağı güneştir. Yakın zamana kadar güneş enerjisinden doğrudan yararlanamıyor olsak ta, aslında ilk insandan yada dünya oluştuğundan bu yana güneş enerjisinden çeşitli şekillerde faydalanmaktayız. Dünya üzerinde bitkilerin büyüyebilmesi ve ekosistemlerin, hava olaylarının oluşabilmesi için güneşe güneş enerjisine ihtiyaç vardır. İnsanlar ilk zamanlardan bu yana güneş ile büyüyen bitkileri doğrudan […]

Güneş enerjisi hangi enerji türlerine dönüşebilir? Örnekler veriniz.

Güneş enerjisi hangi enerji türlerine dönüşebilir? Örnekler veriniz. Güneş ışınları ile gelen enerji, elektrik enerjisine, ısı enerjisine ve hareket enerjisine dönüşebilir. Bu dönüşen enerji türlerine örnek verecek olursak. Elektrik enerjisine dönüşerek, yukarıdaki resimde görüldüğü gibi, pervaneyi çalıştırabilir, çok kırsal bir yerde trafik işaretini yakabilir, su pompasını çalıştırarak tarım arazilerinin sulanmasında kullanılabilir, hesap makinesini çalıştırabilir bu […]

Güneş enerjisinin ülkemizdeki kullanım alanlarını ve bunun çevreye etkileri

Güneş enerjisinin önemini, etkilerini ve kullanım alanlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bir rapor halinde arkadaşlarınıza sununuz. İnternet, ansiklopedi, TÜBİTAK yayınları vb. kaynaklardan güneş enerjisinin ülkemizdeki kullanım alanlarını ve bunun çevreye etkilerini araştırınız. Araştırma sonuçlarını görsellerle de destekleyerek sınıfta arkadaşlarınıza sunacak biçimde hazırlayınız. Güneş enerjisinin önemini, etkilerini ve kullanım alanlarını araştırınız. Araştırma sonuçlarınızı bir rapor halinde arkadaşlarınıza sununuz. Güneş enerjisinin […]

Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler veriniz.

Güneş enerjisinden yararlanma yollarına örnekler veriniz. – Güneş enerjisi, meyve, sebze ve çamaşır kurutma gibi ısısından yararlanırız. Bu yararlanma yöntemi çok eski zamanlardan beri bilinen ve uygulanan bir yöntemdir. Güneş ısısı ile çiftçiler, biberlerini ve yoncalarını kurutmaktadırlar. – Güneşten seraların ısıtılmasında faydalanmaktayız. – Çatılara yerleştirilen paneller ve sistemler vasıtası güneş enerjisi ile su ısıtmakta ve bu […]