Güney Kore

Güney Kore Hakkında Bilgi

Kore savaşından sonra iktisadi durgunluğa giren Güney Kore Cumhuriyeti 1948’den 1960’a kadar Syngman Rhee tara­fından yönetildi. Rhee, 1960’ta devrildi: 1961’de, bir askerî hükü­met darbesi sonunda iktidara gene­ral Park Chung Hee (Park Çung Hi) geçti ve Cumhuriyetçi Demo­krat Parti’nin adayı olarak, 1963’te cumhurbaşkanlığına seçildi (27 Ni­san 1971’de yeniden seçildi). Mu­halefetin güçlenmesi karşısında, 1972 Ekiminde Ulusal Meclisi’i […]