Güney Kore Hakkında Bilgi

Kore savaşından sonra iktisadi durgunluğa giren Güney Kore Cumhuriyeti 1948’den 1960’a kadar Syngman Rhee tara­fından yönetildi. Rhee, 1960’ta devrildi: 1961’de, bir askerî hükü­met darbesi sonunda iktidara gene­ral Park Chung Hee (Park Çung Hi) geçti ve Cumhuriyetçi Demo­krat Parti’nin adayı olarak, 1963’te cumhurbaşkanlığına seçildi (27 Ni­san 1971’de yeniden seçildi). Mu­halefetin güçlenmesi karşısında, 1972 Ekiminde Ulusal Meclisi’i feshetti. 24 Kasım 1972’de yeni bir anayasa onaylattı (12 Şubat 1975’te yapılan bir halkoylamasında ana­yasa yeniden onaylandı).

Başkan Park’ın siyasal kararlılığı 1975’teki öğrenci gösterileri sıra­sında bir kez daha kanıtlandı: On­lara yalnızca sözle bile olsa, rejime karşı her türlü açık muhalefeti suç sayan ünlü “9 no’lu acil durum kararnamesi”yle karşılık verdi. Park 1978’de yedi yıl için yeniden cum­hurbaşkanlığına seçildiyse de, 26 Ekim 1979’da, aydınlatılamayan bir biçimde öldürüldü.

21 Aralık 1979’da Güney Kore’de başkanlık seçimleri yapıldı. Yeni başkan Choi Kyu Hah 1972 Anaya­sasının yeniden elden geçirileceği­ne söz verdi. Ama askerler kendi aralarında iktidar kavgasına düştü­ler ve halkın hoşnutsuzluğu gide­rek arttı. 1980 Mayısındaki ayak­lanmalar sonunda general Chun Doo-Hwan (Çun Do-Hvan) Ulusal Güvenlik Komitesi’nin yönetimini ele geçirdi. 1983’te Ronald Rea- gan’m ziyaretinden sonra A.B.D’yle ilişkilerini daha da geliştiren ülke­de, 1985’te yapılan seçimlerde, sürgünden dönen Kim Do Cung’un desteklediği partinin oyların önem­li bölümünü alması üstüne, Chun Doo-Hwan sert bir siyasete yönele­rek, Kim Do Cung’u birçok kez tu­tuklattı; ama öğrenci ve işçi göste­rilerinin önünü alamayınca, seçim yasasını değiştiren ve cumhurbaş­kanını halkın seçmesini öngören yeni bir anayasa hazırlatmak zo­runda kaldı. 1987 Aralığında yapı­lan cumhurbaşkanlığı seçimlerini Roh Te Vu kazanarak, oldukça ser­best bir siyaset uygulamaya başla­dı. 1989 ilkbaharından başlayarak iktisadi durumun kötüleşmesi üs­tüne, muhaliflerini sindirebilmek için baskılar uygulamaya koyuldu. 1991 Eylülünde Güney Kore, Ku­zey Korey’le birlikte Birleşmiş Milletler’e üye olup, Kuzey Kore’yle yarımadanın nükleer silahlardan arındırılması için bir anlaşma im­zaladı.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.