halkoylaması

İsviçre meclis hükumeti devlet sisteminin özellikleri Nelerdir?

İsviçre meclis hükumeti devlet sisteminin özellikleri Nelerdir? İsviçre devlet işleyiş özellikleri, Anayasa hukuku açısından İsviçre özellikleri olan bir ülkedir. Bu ülke bir yandan federal sistemin, diğer yandan da meclis hükümeti sisteminin uygulandığı demokratik küçük bir ülkedir. İsviçre’ye «Konfederasyon» denilmesine karşın, İsviçre federal bir devlettir. İsviçre devlet sisteminin özellikleri aşağıdaki gibi sıralanabilir: Federal Anayasa, Federal devletle […]