Humeyni

Ayetullah Humeyni Kimdir?

İranlı siyaset ve din adamı (Humeyn, Kum yakınları, 1902-Tahran, 1989). Dine aşın düşkün bir ailede büyüyen Ayetullah Humeyni, dönemin en bü­yük din adamlarının yanında öğre­nim gördü ve 1922’de hocasıyla bir­likte Kum’a giderek kentin etkin bir İslâm merkezi haline getirilmesine yardımcı oldu. Yirmi yedi yaşında, ilahiyat dersleri vermeye başladı. İkinci Dünya savaşından önce. Şah Rıza Pehlevi’yi […]