Hz. Osman

Hz. Osman’ın Cömertliği ve Yumuşak Huyluluğu

Halifelerin üçüncüsü olan Hz. Osman Mekke’de doğdu. İslamiyeti ilk kabul edenler­dendir. Hz. Osman, cahiliye döneminde dürüstlük ve doğruluğu ile herkesin güvenini ka­zanmıştı. Ticaretle meşgul olmuş ve büyük servet sahibi olmuştu. Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evlendi. Allah yolunda Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Medine’ye geldi. Hz. Rukiye’nin vefatı üzerine Peygamberimizin diğer kı­zı […]