Hz. Osman’ın Cömertliği ve Yumuşak Huyluluğu

Halifelerin üçüncüsü olan Hz. Osman Mekke’de doğdu. İslamiyeti ilk kabul edenler­dendir. Hz. Osman, cahiliye döneminde dürüstlük ve doğruluğu ile herkesin güvenini ka­zanmıştı. Ticaretle meşgul olmuş ve büyük servet sahibi olmuştu. Müslüman olduktan sonra, Peygamber Efendimizin kızı Rukiye ile evlendi. Allah yolunda Habeşistan’a hicret etti. Daha sonra Medine’ye geldi. Hz. Rukiye’nin vefatı üzerine Peygamberimizin diğer kı­zı Ümmü Gülsün ile evlendi. Hz. Peygamberin iki kızıyla evlendiği için kendisine “İki nur sahibi” manasına gelen “Zinnureyn” lakabı verildi.

Hz. Osman’ın cömertliği, yumuşak huyluluğu ve hayâsıyla meşhurdu. Müslümanla­rın Medine’ye hicretinde içmeye uygun Rume kuyusu adında tatlı bir su vardı. Sahibi Ya­hudi olduğu için suyu para ile satıyordu. Hz. Osman büyük bir para ödeyerek Rume ku­yusunu satın almış, Müslümanların hizmetine vermişti. Tebük Seferi sırasında Müslü­manların ordusunu teçhiz etmiş, donatmıştı.

Peygamberimiz, Hz. Osman hakkında: “Ey Allah’ım! Osman’ın kıyamet günü, gam ve kederini gider. Çünkü o, bizim nice kederlerimizi giderdi.” buyurmuştur. Ha­lifeliği döneminde, Kur’an-ı Kerim çoğaltmış ve çeşitli İslam ülkelerine göndermiştir. Bu büyük ve şerefli hizmet sebebiyle de kendisine, Kur’an-ı Kerim’i yayan anlamında “Nâşi- rü-l Kur’an” unvanı verildi.

Hz. Osman ilim ve takva sahibiydi. Son derece edep ve hayâ sahibiydi. Yumuşak huylu, merhametli, kimseyi kırmak, darıltmak, incitmek istemeyen birisiydi.

Hz. Osman, on iki seneye yakın halifelik yaptı. Seksen iki yaşında iken şehit edildi. Sevgili Peygamberimiz Hazreti Muhammed (s.a.v.): “Ey Allah’ım! Ben Osman’dan ra­zıyım, sen de razı ol.” buyurmuştur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.