iklim

İklim Nedir? Oluşumu ve Dünya İklim Özellikleri

Yeryüzündeki herhangi bir bölgenin ya da yerin, uzun bir süre içindeki or­talama atmosfer durumu ve söz konu­su durumun gelişimini yansıtan mete­oroloji olaylarının tümü. İklim kavramı, yeterince uzun bir dö­nem boyunca ve belli bir bölge için at­mosferin ortalama durumunu nitele­yen öğeleri bir araya toplar. Birbirle­rini yakından etkileyen bu öğeler şöy­le sıralanabilir. Yere yakın tabakalar­daki sıcaklık; güneş […]