ilmiye sınıfı

İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız.

İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız. Osmanlı Devleti’ne yön veren aydınlar büyük oranda medreselerden yetişir ve ilmiye sınıfını meydana getirirlerdi. İlmiye sınıfı eğitim-öğretim, adalet ve dinî işlerden sorumlu görevlilerden meydana gelirdi. Medreselerden mezun olan ilmiye sınıfı üyesi, mahkemelerde kadılık (hakimlik), hastanelerde hekimlik gibi işlerle uğraşırlardı. İlmiye sınıfının devlet kademelerindeki en yüksek derecesi Şeyhülislamlık idi. Osmanlıda kurulan medreseler ve enderun […]