İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız.

İlmiye sınıfının devletin gelişmesine katkısını açıklayınız. Osmanlı Devleti’ne yön veren aydınlar büyük oranda medreselerden yetişir ve ilmiye sınıfını meydana getirirlerdi. İlmiye sınıfı eğitim-öğretim, adalet ve dinî işlerden sorumlu görevlilerden meydana gelirdi. Medreselerden mezun olan ilmiye sınıfı üyesi, mahkemelerde kadılık (hakimlik), hastanelerde hekimlik gibi işlerle uğraşırlardı. İlmiye sınıfının devlet kademelerindeki en yüksek derecesi Şeyhülislamlık idi. Osmanlıda kurulan medreseler ve enderun ile çok kaliteli devlet adamları yetişmiş, çok doğru politikalar ile aldıkları topraklarda kalıcı olmuşlardır.

osmanlı ilmiye sınıfı

Devletin siyasetine yön veren, etkileyen ilmiye sınıfıydı. Osmanlının ilk dönem başarılarında ilmiye sınıfının büyük katkıları olmuştur. Dönemine göre medreselerde çok iyi eğitimler alınıyor, devlet yönetiminde yetişmiş insanlar oluyordu. Osmanlı son dönemlerinde, devletin gelişmesinin önünde büyük bir engel durumuna gelmişler, İlim ve bilimden uzak, bağnaz, dünyayı okuyamayan, Avrupayı ve batının yükselişini, irdeleyip incelemeyen, bilimsel çalışmaları yok sayan bir ilim sınıfı sonucu Osmanlının yıkılmasına kadar gitmiştir. Matbaanın kullanılmasına engel de bu sınıftır. Çünkü matbaa ile birlikte, eğitim-öğretim ve doğmatizm ile toplumu yönlendirme ellerinden gidecektir.

İlmiye sınıfının devletin gelişmesine, veya gelişmemesine sebep ve doğrudan katkı sunan sınıftır. Bilimden uzak bir ilmiye sınıfı, vereceği eğitim-öğretimde bilimden uzak çağın gereklerini taşıyamayacak durumda olur.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.