inci

İnci Nasıl Üretilir ve Yapay Üretimi

Bazı yassı solungaçlı yumuşakçaların. mantosuyla kabuğu arasına yabancı bir cisim (kum tanesi, vb.) girdiğinde, manto tarafından rastlantı sonucu oluşturulan cisim. Manto epitelyumu, yabancı cismin gi­rişine bir kendi kendine koruma süre­ciyle tepki gösterir ve çoğu kez bir epi­telyum torbalanmasına ya da inci ke­sesi oluşumuna yol açan yabancı cis­min çevresinde, almaşık olarak konkiyolin ve kalsitten eşmerkezli tabaka­lar […]