İnci Nasıl Üretilir ve Yapay Üretimi

Basra körfezinde Dubai bölgesinde Korsanlar Kıyısında elde edilmiş inciler.

Basra körfezinde Dubai bölgesinde Korsanlar Kıyısında elde edilmiş inciler.

Bazı yassı solungaçlı yumuşakçaların. mantosuyla kabuğu arasına yabancı bir cisim (kum tanesi, vb.) girdiğinde, manto tarafından rastlantı sonucu oluşturulan cisim.

Manto epitelyumu, yabancı cismin gi­rişine bir kendi kendine koruma süre­ciyle tepki gösterir ve çoğu kez bir epi­telyum torbalanmasına ya da inci ke­sesi oluşumuna yol açan yabancı cis­min çevresinde, almaşık olarak konkiyolin ve kalsitten eşmerkezli tabaka­lar oluşturur. İncilerin “pırıltısı” bu eş merkezli tabakaların ışık girişimi oluşturmalarından kaynaklanır. Bir inci ancak birçok yılda oluşur. Değerli inciler, tropikal bölgelerdeki sıcak ve berrak denizlerde yaşayan inci istirid­yeleri (Pinctada) tarafından oluşturu­lurlar. Eskiden inci istiridyeleri, bu iş için özel olarak yetiştirilmiş yerliler tarafından çeşitli derinliklere dalarak toplanırdı. Günümüzdeyse, istiridye­ler daha çok dalgıç kispetleri ve özel dalma aygıtları kullanılarak toplanır.

Üretme İnciler

Uzak doğu’da inci bu cismi oluşturan yumuşakçanın yaralanmasıyla elde edilir. Önce kabuğun çenetlerinden biri, içine bir tel parçası sokmak için delinir, sonra kabuklu hayvan yeni­den yaşadığı ortama bırakılır. Telin sivri ucuyla yaralanmış olan hayvan, bu yabancı cismin çevresinde yavaş yavaş sertleşen ve öbür birikim mad­deleriyle güçlenen sedefli maddeden bir tabaka oluşturur. Bundan sonra yumuşakça yeniden avlanır.

XVIII. yy’da Linnaeus, bu yöntemi bul­duğunu sanmış ve bu buluşu Göte­borglu bir tüccara satmıştı, ama tüc­carın denemeleri yararlı sonuç ver­medi. 1912’ye doğru K. Mikimota, is­tiridyenin içine, küçük bir doğal inci­ye benzer sedef, cam ya da porselen­den küçük bir yuvarlak cisim koyma­yı düşündü. Sedef tabakalarının bir­birini izleyen birikimleri sonucu inci büyüdü ve 7 yılda güzel bir parlaklık kazandı. Bununla birlikte, böyle bir üretme inci (kültür incisi) doğal inci­den farklıdır, bu nedenle de doğal in­cinin değeri daha yüksektir. Bu tür in­cilerin üretilmesi, özellikle Japonya da yapılır, elde edilen inciler çelik­ten bir aygıtla işlenir.

Yapay İnciler

İnci yapımının çeşitli yöntemleri var­dır. En yaygın olanlardan biri, özel bir cam kullanarak bundan elden geldi­ğince kusursuz yuvarlaklar yapmak, sonra bunları koruyucu jelatinli bir maddeyle (incibalığı ya da ringa balı­ğının küçük pullarını içerir) sıvamak ya da doldurmaktan oluşur. Söz konu­su incilerde, parlak ışık, pulların çe­şitli tabakalarındaki ışık girişimiyle el­de edilir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.