Irak

Irak Ekonomisi

Yakındoğu bütünü içinde Irak, tarım açısından ayrıcalıklı gibi görünebi­lir. Bozkırlarda ya da kuzeydeki dağ­larda yağmurlar sayesinde geniş ekilebilir alanlar bulunmaktadır. Mezo­potamya ovasının son derece verimli killi-balçıklı topraklarında 35.000 km2’lik bir sulama alanı vardır (bu oran iki katına da çıkarılabilir); bü­tün bunlar olumlu koşullardır ama, tarımın genel görünümü ilk bakışta düşünüldüğü kadar parlak değildir: Ekilebilir alanlar, […]

Irak Tarihi

Günümüzdeki Irak toprakları, dünya­lım, tarih sahnesinde ilk belirmiş olan yörelerinden biridir. Fırat ve Dicle’ nin suladığı Mezopotamya ovasında.İsa’dan önceki üç bin yıl boyunca birçok parlak uygarlık (Sümer. Akad, Babil, Asur) birbirini izledi. Ülkeyi sı­rasıyla Pereler, Büyük İskender. Selefkiler, Parthlar, Arsakidler ve İran Sasanîleri işgal ettiler, son olarak bu topraklarda, 63 7’de Arap egemenliği kuruldu. Yüzyıl […]

Irak Coğrafyası

Yüzölçümü :434 924 km2 Nüfusu :19 524 000 (1992 tahmini)   Nüfus yoğunluğu :Km2’ye 44,8 kişi Başkenti :Bağdat(4 648 600 nüf.; 1992 tah.)   Dili Arapça Dini :lslam Para birimi : Dinar Batı Asya’da ülke. Kuzeyde Türkiye, güneyde Suudi Ara­bistan, güneydoğuda Kuveyt ve Bas­ra körfezi, doğuda İran, batıda Suri­ye ve Ürdün’le çevrili olan Irak toprakları, Akdeniz ile Uzakdoğu’nun […]