ışınlı

Işınlılar Nedir? Hakkında Bilgi

Denizlerde yaşayan mikroskopik bir hücreliler. Işınlıların (Radiolaria) silisli iskeletle­ri çok ince dikenlerden, bir başka de­yişle iğneciklerden oluşur. Bu iğnecik­ler birbirlerinden ayrı ya da birbirle­rine bitişik olabilirler. Bitişik oldukla­rında, üstünde ince, sivri uzantılar bu­lunan küresel bir kabuk oluştururlar. Denizlerin yüzey sularında, öbür plankton hayvanlarla birlikte yaşayan türlerin iskeletleri derin sularda yaşayanlarınkine oranla daha az karma­şık yapıdadır […]