Işınlılar Nedir? Hakkında Bilgi

Bir ışınlının büyütülmüş görünüşü.

Bir ışınlının büyütülmüş görünüşü.

Denizlerde yaşayan mikroskopik bir hücreliler.

Işınlıların (Radiolaria) silisli iskeletle­ri çok ince dikenlerden, bir başka de­yişle iğneciklerden oluşur. Bu iğnecik­ler birbirlerinden ayrı ya da birbirle­rine bitişik olabilirler. Bitişik oldukla­rında, üstünde ince, sivri uzantılar bu­lunan küresel bir kabuk oluştururlar.

Denizlerin yüzey sularında, öbür plankton hayvanlarla birlikte yaşayan türlerin iskeletleri derin sularda yaşayanlarınkine oranla daha az karma­şık yapıdadır ve daha hafiftir. Bu is­keletler, kimi kez silisli kayaçları, ya­ni radyolaritleri oluştururlar. Işınlıların oluşturduğu çamurlar okya­nusların çok derin diplerine çökerler; kıyılardan uzak olan bu bölgelere döküntülü kuvars tanecikleri erişemez. Gene bu bölgelerde deliklilerin (kalker iskeletti bir hücreli mikroorganizma­lar) kabukları iki nedenden dolayı bu­lunmaz: Kabukların dibe ulaşama­dan parçalanmaları; soğuk suların kalkerli organizmalar için elverişsiz olması. Işınlıların oluşturduğu çamurlar, söz­gelimi Barbados adası açıklarında ol­duğu kadar sıcak denizlerde de bulu­nur. En önemli radyolaritler,deniz al­tı yanardağ akıntılarıyla bir arada bu­lunurlar ve bazen kalınlıkları 300 m’den fazla olan arazi tabakaları oluşturabilirler. Bu koşullarda radyolaritlerin bolluğu büyük bir olasılıkla ofiyolit püskürmelerle birlikte görülen silisin çok olmasına bağlıdır.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.