İspanya

İspanya’da Sanat

İspanyol sanatı, Altamira mağarala­rının duvarlarındaki resimlerden Picasso’nun yapıtlarına gelinceye ka­dar, etkilendiği birçok akım ve olgunun arasından, İspanya toprağının ta­şıdığı karşıtlıkları yüceltmiştir. 1875’te ülkenin kuzeyinde ortaya çıkartılan Altamira mağaralarının “ta­vanına” yapılmış renkli bizon resim­leri Üst Yontmataş devrinden kalma­dır. Bu ürünler İsa’dan on beş bin yıl önce ulaşılmış olan bir ustalığın kanı­tıdır. Kıyılar boyunca yükselen megalitik mezar […]

İspanya Edebiyatı Tarihi ve Gelişmesi

Destanlardan ya da dinden esinlenen ilk İspanyolca metinler X. yy’a uzanır. Ama, İspanya’nın Cantar de Mio Cid (Cid Manzumesi), Lara Ailesinin Ço­cukları (Los Siete İnfantes de Lara) gi­bi destan biçimindeki ilk baş yapıtla­rını vermesi XII. yy’da gerçekleşti. Destandan Şövalye Aşklarına Bilinen ilk Castilla ozanı Gonzalo de Berceo’nun (1198-1268) yapıtları de­rin bilgilerle doluydu. Büyücü Krallar ise […]

İspanya Ekonomisi

İspanya Ekonomisinde Tarımın Ağırlığı Etkin nüfusun üçte birini geçindiren tarım, İspanyol iktisadında günümüzde (1993) de en ağırlıldı yeri tutar (bununla birlikte, A.T’na üye olmasından bu yana, sa­nayileşmenin hızla geliştiğini de be­lirtmek gerekir). Tahıllar arasında, özellikle Andalucia ve Castilla’da ekilen buğday (5.770.000 t; 1992), mı­sır (3.500.000 t; 1992), arpa (9.600.000 t; 1992) başlıca yeri tutar; önceleri […]

İspanya Tarihi Franco Dönemi ve ETA Hareketi

İspanya Franco Dönemi General Franco, tek parti olan Falanj Partisi’ne daya­narak ülkeyi yönetmeye başladı. 1947’de yapılan bir halkoylamasıyla krallık rejimi yeniden kuruldu; ama krallık ailesi üyelerine iktidara etkin olarak hiçbir söz hakkı tanınmadı. General Franco kendini yaşam boyu devlet ve hükümet başkanı seçtirdi. İzlenen uzlaşmazlık ve kendi kendi­ne yetme siyaseti İspanya’nın 1953’e kadar, yalnız bir […]

İspanya Tarihi 17. Yüzyıl Sonrası ve Cumhuriyetin İlanı

İspanya Bourbonları Çocuğu olmayan Carlos II, Louis XIV’ün toru­nu Felipe V’i vasiyetnameyle miras­çısı olarak tanıdı. İspanya Bourbonları krallığın durumunu düzeltmeye çalıştılar (aydın despotluk siyaseti); İspanya’ya hoşgörüyü getiren, tarım ve sanayiyi geliştirerek halkın zen­ginleşmesini sağlayan yetenekli ba­kanlardan yararlandılar. Dıştaysa, krallığın parçalanması sürmekteydi. İspanya Veraset savaşlarında Fran­sa’nın müttefiki olan İspanya, İtal­ya’daki iki bölgesini ve Hollanda’yı kaybetti; ayrıca […]

İspanya Tarihi 17. Yüzyıla Kadar

Coğrafi özellikler konusunda görüldüğü gibi coğrafi yapı “bir” değil, “birkaç” İspanya ortaya koymaktadır; bu çoğulluk, tarih boyunca kanıtlanmış, her bölge kendi evrimini yaşamıştır. İspanya, olağa­nüstü coğrafi konumuyla, hem Ak­deniz tarihini, hem Avrupa tarihini, hem Kuzey Afrika tarihini, hem de Amerika tarihini etkilemiştir. Bu yüzden İspanya’yı niteleyen özellik­ler çeşidi etkenlerin birbiri içinde eri­mesinin bir sonucudur. Roma […]

İspanya Coğrafi ve İklim Özellikleri

Yüzölçümü :504 750 km2 (Balear ve Kanarya adalarıyla birlikte)  Nüfusu :39 385 000 (1992)  Nüfus yoğunluğu :Km2’ye 78 kişi Başkenti :Madrid (3 120 000 nüf.; 1992) Dili İspanyolca Dini :Katolik Para birimi :Peseta Avrupa’da ülke. Kuzeyde Atlas Okyanusu ve Pireneler, doğuda ve güneydoğuda Akdeniz, güneybatıda Atlas Okyanusu’yla çev­rili olan İspanya’nın batısında Porte­kiz yer alır. Coğrafyası Dağlık ve engebeli bir […]