İspanyolca

İspanyolca hakkında bilgi

Hint-Avrupa dil ailesinin italik-kelt öbeğinin italik altöbeğindeki latinceden türemiş roman dillerinden biri. İspanya’nın ve portekizce konuşulan Brezilya dışında Latin Amerika ülke­lerinin resmi dili olan İspanyolca (ya da daha doğru bir deyişle Castilla di­li) ayrıca, ABD’nin güneyinde, Filipinler’de, Ortadoğu’da (Yahudi İspanyolcası) ve Afrika’da (Septe, Melilla.İfni, Sahra) da konuşulur. Romalılar İspanya’ya İ.Ö. 218’de geldiler ama, bölgeyi fethetmeleri […]