Japonca

Japonca Nedir?

Ural-Altay dil ailesinin Altay öbeğine bağlı dil. Japonca, japonya’nın resmi dilidir. III. ve IV. yy’larda Çin kültürünü ve tekniğini benimseyen japonlar yazıda da çinceyi kullandılar. VIII. yy’dan sonra Çin ideografi (düşün yazı) siste­mini kullanarak doğrudan doğruya kendi dillerini oluşturmayı denediler. Ama tek heceli çinceye uygun düşen bu sistem, çok heceli japoncaya uy­madığından, eksiksiz bir ses […]