Japonca Nedir?

Ural-Altay dil ailesinin Altay öbeğine bağlı dil.

Japonca, japonya’nın resmi dilidir. III. ve IV. yy’larda Çin kültürünü ve tekniğini benimseyen japonlar yazıda da çinceyi kullandılar. VIII. yy’dan sonra Çin ideografi (düşün yazı) siste­mini kullanarak doğrudan doğruya kendi dillerini oluşturmayı denediler. Ama tek heceli çinceye uygun düşen bu sistem, çok heceli japoncaya uy­madığından, eksiksiz bir ses sistemi yaratıldı ve japonca ideogramlarla hecesel göstergelerden oluştu.

XI. yy’da en parlak dönemine ulaşan edebiyat dili (bungo) halk dilinin bas­kısıyla bir evrim geçirdi ve 1868’den sonra (Meyci döneminin başlangıcı), “ülkenin dışa açılması” bungo nun bırakılarak halk dilinin kullanılması zorunluluğunu getirdi. Bunun sonucu olarak dildeki anlatım yollarında bir bozulma baş gösterdi. Pek çok deyiş, saygı belirten terimler varoluş neden­lerini yitirdiler. Dolaylamalar, kişi za­mirlerine benzeyen ve o zamana ka­dar japoncada bilinmeyen terimlerin kullanılması kaçınılmaz oldu. Dildeki bu bozulma. Batı dillerinin etkisiyle daha da arttı. Cinslik ve sayı gibi kav­ramlar alınmakla kalınmadı, yabancı terimler, özellikle de İngilizce terim­ler olduğu gibi aktarılıp benimsendi. Kimi zaman japoncada önceden varo­lan sözcüklerle bir arada kullanılan bu terimler çoğunlukla eski japonca­da bilinmeyen kavramları belirtmede kullanılırlar.

Günümüzde dil, edebiyat anlatımı dü­zeyinde klasik dile göre yoksullaş­mış gibi görünmektedir.

Hadi Paylaş!Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on Google+Share on RedditPin on Pinterest

Bir cevap yazın

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.