jeomagnetizma

jeomagnetizma Nedir?

Yerküreye bağlı olan magnetik olay­ların tümü. Bir jeomagnetizmanın varlığını orta­ya koyan başlıca belirti, bir eksen çev­resinde serbestçe hareket eden mık­natıslı bir iğnenin tepkisidir. Pusula­dan ve magnetik sapmadan söz eden en eski Çin metinleri XI. yy’dan kal­madır; bununla birlikte, mıknatıslı iğ­nenin bulunması, İ.Ö. I. yy’da gerçek­leştirilmiştir. Magnetizmayla ilgili ilk bilimsel yapıt, 1600’de İngiliz fizikçi­si William Gilbert’in […]