jeomorfoloji

jeomorfoloji Nedir?

Yeryüzündeki engebeleri inceleyen bi­lim dalı. Betimleyici yanlarıyla coğrafyaya (fi­ziki coğrafya), çözümleyici yanlarıyla da jeolojiye (dış jeodinamik) bağlanır. Coğrafya haritaları aynı bölge içinde­ki engebe farklarının ve farklı biçim­lerdeki bölgelerin bulunmasının (ova­lar. tepeler, dağlar) önemini açıkça ortaya koyar. Bu farklı biçimler, Yer yüzeyini oluşturan kayaçları biçimlen­diren aşındırma etkenlerinin sonucun­da ortaya çıkmıştır. Kayaç ile aşındırma etkeninin karşı­lıklı etkisi […]