Jöntürkler

Ahmet Rıza Kimdir?

Türk gazetecisi ve siyaset adamı (İs­tanbul, 1859-İstanbul, 1930). Birinci Meşrutiyet dönemi Ayan Mec­lisi üyelerinden Ali Bey’in oğlu olan Ahmet Rıza Bey Galatasaray Lisesi’ni bitirdikten sonra, kısa bir süre Hari­ciye Tercüme Odası’nda tercümanlık yaptı. Bu sıralarda Osmanlı toplumunun ancak modern tarım usulleriyle kalkınacağı düşüncesine inandığın­dan, Fransa’ya tarım öğrenimine git­ti, ancak orada düşüncesini değişti­rerek, Osmanlı toplumunun ancak […]

Jöntürkler Hakkında Bilgi

XIX. yy’ın sonlarına doğru Avrupa’ya kaçarak Abdülhamit II yönetimine karşı mücadeleye girişen, meşrutiye­tin yeniden yürürlüğe girmesi için ça­lışan Osmanlı aydınlarının genel adı. Jöntürkler (jeunes Turcs) adı, Halil Ganem’in çıkardığı Fransızca bir ga­zete olan La jeune Turquie’den kay­naklanır. Kimi araştırmanlar Tanzi­mat döneminde, Âli ve Fuat Paşaların Avrupa karşısında ödün veren bir si­yaset izlemesine, Osmanlı Devleti’nin birliğini […]