Kamçılılar

Kamçılılar Hakkında Bilgi

Uzantıları ya da kamçılarıyla hareket eden,asalak ya da serbest yaşayan protistler (birhücreliler) sınıfı. Kamçılıların kamçıları, ancak elek­tron mikroskobuyla görülebilen birkaç ayrım dışında, sürekli benzer yapıda oluşumlarıdır. Bu, yalmzca kamçılılar için değil, kamçı biçiminde eklentileri olan bütün hücreler (sözgelimi, dişi üreme hücreleri) için de geçerlidir. Kamçılılar Hayvan ve Bitkiler Evreninin Kesişme Noktasında Yer Alan Canlılar Kamçılıların, […]